Посещаемост по дни


Ден  
Посещения
Уникални
Импресии
PPV
Max.
Днес* Петък 2,750 2,650 6,088 2.30 153
26.Мар.2015 Четвъртък 8,234 7,444 17,467 2.35 208
25.Мар.2015 Сряда 8,866 7,916 18,852 2.38 190
24.Мар.2015 Вторник 8,168 7,412 18,773 2.53 163
23.Мар.2015 Понеделник 8,128 7,297 18,220 2.50 172
22.Мар.2015 Неделя 4,076 3,785 8,703 2.30 86
21.Мар.2015 Събота 5,514 5,040 12,388 2.46 112
20.Мар.2015 Петък 7,875 7,127 16,981 2.38 177
19.Мар.2015 Четвъртък 8,353 7,505 19,608 2.61 186
18.Мар.2015 Сряда 8,190 7,379 18,595 2.52 174
17.Мар.2015 Вторник 8,681 7,771 21,096 2.71 192
16.Мар.2015 Понеделник 8,078 7,243 19,433 2.68 187
15.Мар.2015 Неделя 4,183 3,930 9,232 2.35 79
14.Мар.2015 Събота 4,179 3,881 9,221 2.38 76
13.Мар.2015 Петък 7,262 6,524 16,879 2.59 159
12.Мар.2015 Четвъртък 7,681 6,888 16,926 2.46 171
11.Мар.2015 Сряда 8,256 7,469 18,947 2.54 170
10.Мар.2015 Вторник 8,540 7,661 20,171 2.63 177
09.Мар.2015 Понеделник 7,994 7,114 19,593 2.75 189
08.Мар.2015 Неделя 3,519 3,249 7,955 2.45 80
07.Мар.2015 Събота 3,992 3,738 10,041 2.69 78