Посещаемост по дни


Ден  
Посещения
Уникални
Импресии
PPV
Max.
Днес* Събота 6 6 6 1.00 1
31.Окт.2014 Петък 20 16 24 1.50 2
30.Окт.2014 Четвъртък 11 10 11 1.10 1
29.Окт.2014 Сряда 11 9 12 1.33 2
28.Окт.2014 Вторник 7 6 9 1.50 1
27.Окт.2014 Понеделник 11 8 12 1.50 2
26.Окт.2014 Неделя 11 7 13 1.86 1
25.Окт.2014 Събота 12 8 14 1.75 2
24.Окт.2014 Петък 7 6 7 1.17 1
23.Окт.2014 Четвъртък 12 10 13 1.30 2
22.Окт.2014 Сряда 8 6 9 1.50 1
21.Окт.2014 Вторник 10 9 11 1.22 2
20.Окт.2014 Понеделник 11 9 12 1.33 2
19.Окт.2014 Неделя 8 7 8 1.14 2
18.Окт.2014 Събота 7 7 7 1.00 2
17.Окт.2014 Петък 5 5 5 1.00 1
16.Окт.2014 Четвъртък 12 11 12 1.09 2
15.Окт.2014 Сряда 7 7 8 1.14 2
14.Окт.2014 Вторник 15 15 15 1.00 2
13.Окт.2014 Понеделник 7 7 8 1.14 2
12.Окт.2014 Неделя 22 19 23 1.21 2