Посещаемост по дни


Ден  
Посещения
Уникални
Импресии
PPV
Max.
Днес* Петък 14 13 21 1.62 3
23.Окт.2014 Четвъртък 56 55 91 1.65 4
22.Окт.2014 Сряда 65 65 109 1.68 6
21.Окт.2014 Вторник 61 58 164 2.83 4
20.Окт.2014 Понеделник 67 66 128 1.94 7
19.Окт.2014 Неделя 48 45 95 2.11 2
18.Окт.2014 Събота 46 42 94 2.24 2
17.Окт.2014 Петък 46 43 66 1.53 3
16.Окт.2014 Четвъртък 74 69 140 2.03 4
15.Окт.2014 Сряда 73 72 135 1.88 8
14.Окт.2014 Вторник 66 64 149 2.33 3
13.Окт.2014 Понеделник 36 36 79 2.19 4
12.Окт.2014 Неделя 53 49 110 2.24 4
11.Окт.2014 Събота 35 35 77 2.20 2
10.Окт.2014 Петък 63 60 96 1.60 4
09.Окт.2014 Четвъртък 62 61 151 2.48 3
08.Окт.2014 Сряда 76 71 137 1.93 8
07.Окт.2014 Вторник 68 66 154 2.33 6
06.Окт.2014 Понеделник 70 65 179 2.75 6
05.Окт.2014 Неделя 37 36 61 1.69 6
04.Окт.2014 Събота 47 43 109 2.53 6