Посещаемост по дни


Ден  
Посещения
Уникални
Импресии
PPV
Max.
Днес* Петък 937 752 5,782 7.69 46
31.Юли.2014 Четвъртък 1,497 1,221 9,411 7.71 51
30.Юли.2014 Сряда 1,486 1,178 9,653 8.19 46
29.Юли.2014 Вторник 1,564 1,241 10,505 8.46 49
28.Юли.2014 Понеделник 1,530 1,229 10,034 8.16 50
27.Юли.2014 Неделя 906 792 5,705 7.20 35
26.Юли.2014 Събота 959 846 6,206 7.34 32
25.Юли.2014 Петък 1,285 987 8,311 8.42 45
24.Юли.2014 Четвъртък 1,042 903 6,984 7.73 47
23.Юли.2014 Сряда 1,568 1,222 11,885 9.73 58
22.Юли.2014 Вторник 1,455 1,148 10,852 9.45 54
21.Юли.2014 Понеделник 1,370 1,047 9,449 9.02 57
20.Юли.2014 Неделя 787 671 6,622 9.87 29
19.Юли.2014 Събота 938 792 6,822 8.61 32
18.Юли.2014 Петък 1,300 1,029 8,421 8.18 43
17.Юли.2014 Четвъртък 1,546 1,186 10,677 9.00 51
16.Юли.2014 Сряда 1,529 1,168 10,776 9.23 58
15.Юли.2014 Вторник 1,515 1,197 10,975 9.17 58
14.Юли.2014 Понеделник 1,441 1,119 10,611 9.48 54
13.Юли.2014 Неделя 769 662 5,228 7.90 28
12.Юли.2014 Събота 828 699 5,830 8.34 25