Посещаемост по дни


Ден  
Посещения
Уникални
Импресии
PPV
Max.
Днес* Вторник 1,556 1,207 10,584 8.77 65
30.Мар.2015 Понеделник 2,067 1,546 13,593 8.79 61
29.Мар.2015 Неделя 1,349 1,108 9,929 8.96 43
28.Мар.2015 Събота 1,358 1,108 9,389 8.47 42
27.Мар.2015 Петък 1,887 1,448 11,467 7.92 59
26.Мар.2015 Четвъртък 1,854 1,401 11,431 8.16 52
25.Мар.2015 Сряда 2,024 1,526 13,417 8.79 62
24.Мар.2015 Вторник 2,035 1,536 12,920 8.41 58
23.Мар.2015 Понеделник 2,196 1,651 15,248 9.24 73
22.Мар.2015 Неделя 1,176 980 8,469 8.64 37
21.Мар.2015 Събота 1,554 1,224 11,522 9.41 47
20.Мар.2015 Петък 1,987 1,543 12,167 7.89 62
19.Мар.2015 Четвъртък 2,121 1,614 13,495 8.36 67
18.Мар.2015 Сряда 2,193 1,630 15,158 9.30 69
17.Мар.2015 Вторник 2,217 1,690 15,176 8.98 75
16.Мар.2015 Понеделник 2,191 1,671 15,519 9.29 65
15.Мар.2015 Неделя 1,517 1,262 10,169 8.06 45
14.Мар.2015 Събота 1,329 1,087 9,049 8.32 40
13.Мар.2015 Петък 1,877 1,441 11,418 7.92 63
12.Мар.2015 Четвъртък 2,036 1,558 12,332 7.92 64
11.Мар.2015 Сряда 2,087 1,597 14,371 9.00 68