Посещаемост по дни


Ден  
Посещения
Уникални
Импресии
PPV
Max.
Днес* Четвъртък 2 2 2 1.00 1
27.Авг.2014 Сряда 11 6 14 2.33 1
26.Авг.2014 Вторник 12 9 13 1.44 2
25.Авг.2014 Понеделник 13 9 13 1.44 2
24.Авг.2014 Неделя 13 10 14 1.40 2
23.Авг.2014 Събота 5 5 5 1.00 1
22.Авг.2014 Петък 14 12 14 1.17 2
21.Авг.2014 Четвъртък 15 10 16 1.60 2
20.Авг.2014 Сряда 7 7 7 1.00 1
19.Авг.2014 Вторник 16 8 17 2.13 2
18.Авг.2014 Понеделник 9 8 10 1.25 2
17.Авг.2014 Неделя 8 8 8 1.00 2
16.Авг.2014 Събота 1 1 1 1.00 1
15.Авг.2014 Петък 16 12 17 1.42 2
14.Авг.2014 Четвъртък 5 4 5 1.25 1
13.Авг.2014 Сряда 8 6 8 1.33 2
12.Авг.2014 Вторник 6 6 7 1.17 1
11.Авг.2014 Понеделник 15 12 15 1.25 2
10.Авг.2014 Неделя 15 12 17 1.42 2
09.Авг.2014 Събота 11 7 11 1.57 1
08.Авг.2014 Петък 14 11 15 1.36 2