Посещаемост по дни


Ден  
Посещения
Уникални
Импресии
PPV
Max.
Днес* Петък 2 2 2 1.00 2
30.Окт.2014 Четвъртък 13 12 14 1.17 2
29.Окт.2014 Сряда 9 8 9 1.13 1
28.Окт.2014 Вторник 10 9 10 1.11 2
27.Окт.2014 Понеделник 9 7 9 1.29 1
26.Окт.2014 Неделя 9 9 9 1.00 1
25.Окт.2014 Събота 11 10 11 1.10 2
24.Окт.2014 Петък 10 10 11 1.10 1
23.Окт.2014 Четвъртък 14 10 14 1.40 1
22.Окт.2014 Сряда 16 10 16 1.60 2
21.Окт.2014 Вторник 11 10 11 1.10 2
20.Окт.2014 Понеделник 9 9 9 1.00 1
19.Окт.2014 Неделя 14 12 15 1.25 2
18.Окт.2014 Събота 6 5 6 1.20 2
17.Окт.2014 Петък 5 5 5 1.00 1
16.Окт.2014 Четвъртък 9 7 9 1.29 2
15.Окт.2014 Сряда 21 16 23 1.44 2
14.Окт.2014 Вторник 19 16 19 1.19 2
13.Окт.2014 Понеделник 7 7 7 1.00 2
12.Окт.2014 Неделя 21 18 21 1.17 2
11.Окт.2014 Събота 11 11 11 1.00 2