Посещаемост по дни


Ден  
Посещения
Уникални
Импресии
PPV
Max.
Днес* Четвъртък 230 234 2,021 8.64 67
20.Авг.2014 Сряда 1,233 1,034 15,271 14.77 76
19.Авг.2014 Вторник 1,185 1,023 15,015 14.68 67
18.Авг.2014 Понеделник 1,445 1,204 19,609 16.29 85
17.Авг.2014 Неделя 403 358 4,737 13.23 18
16.Авг.2014 Събота 327 292 3,528 12.08 14
15.Авг.2014 Петък 853 733 10,165 13.87 46
14.Авг.2014 Четвъртък 1,029 859 10,948 12.75 51
13.Авг.2014 Сряда 1,202 1,003 16,037 15.99 70
12.Авг.2014 Вторник 1,339 1,093 18,357 16.80 75
11.Авг.2014 Понеделник 1,506 1,252 22,843 18.25 100
10.Авг.2014 Неделя 340 315 3,736 11.86 17
09.Авг.2014 Събота 358 318 4,470 14.06 23
08.Авг.2014 Петък 1,538 1,196 20,627 17.25 113
07.Авг.2014 Четвъртък 1,637 1,293 21,949 16.98 106
06.Авг.2014 Сряда 1,843 1,442 23,553 16.33 109
05.Авг.2014 Вторник 2,012 1,605 27,734 17.28 140
04.Авг.2014 Понеделник 2,469 1,914 40,020 20.91 173
03.Авг.2014 Неделя 421 379 5,607 14.79 30
02.Авг.2014 Събота 523 457 8,101 17.73 34
01.Авг.2014 Петък 2,167 1,699 34,549 20.33 173