Посещаемост по дни


Ден  
Посещения
Уникални
Импресии
PPV
Max.
Днес* Сряда 1,068 971 15,576 16.04 160
29.Юли.2014 Вторник 2,076 1,667 29,302 17.58 120
28.Юли.2014 Понеделник 2,008 1,617 27,606 17.07 164
27.Юли.2014 Неделя 430 394 5,411 13.73 25
26.Юли.2014 Събота 342 316 4,489 14.21 19
25.Юли.2014 Петък 1,339 1,137 16,033 14.10 82
24.Юли.2014 Четвъртък 955 866 12,323 14.23 69
23.Юли.2014 Сряда 1,397 1,170 18,312 15.65 74
22.Юли.2014 Вторник 1,284 1,067 20,521 19.23 93
21.Юли.2014 Понеделник 1,498 1,268 19,923 15.71 81
20.Юли.2014 Неделя 401 375 5,879 15.68 21
19.Юли.2014 Събота 344 327 5,486 16.78 19
18.Юли.2014 Петък 1,162 962 15,267 15.87 59
17.Юли.2014 Четвъртък 1,320 1,072 20,124 18.77 109
16.Юли.2014 Сряда 1,379 1,100 21,912 19.92 80
15.Юли.2014 Вторник 1,622 1,262 22,250 17.63 80
14.Юли.2014 Понеделник 1,646 1,330 23,766 17.87 98
13.Юли.2014 Неделя 395 355 5,356 15.09 19
12.Юли.2014 Събота 372 340 5,455 16.04 23
11.Юли.2014 Петък 1,603 1,299 24,275 18.69 94
10.Юли.2014 Четвъртък 1,874 1,427 26,281 18.42 103