Посещаемост по дни


Ден  
Посещения
Уникални
Импресии
PPV
Max.
Днес* Събота 50 80 1,702 21.28 37
24.Окт.2014 Петък 5,583 4,139 174,619 42.19 481
23.Окт.2014 Четвъртък 5,944 4,371 159,912 36.58 443
22.Окт.2014 Сряда 5,271 3,966 126,867 31.99 391
21.Окт.2014 Вторник 5,178 3,945 126,979 32.19 416
20.Окт.2014 Понеделник 5,507 4,141 128,592 31.05 419
19.Окт.2014 Неделя 1,471 1,308 46,887 35.85 102
18.Окт.2014 Събота 1,195 1,061 39,889 37.60 73
17.Окт.2014 Петък 4,511 3,464 100,934 29.14 330
16.Окт.2014 Четвъртък 5,221 3,881 122,269 31.50 384
15.Окт.2014 Сряда 5,605 4,171 136,470 32.72 420
14.Окт.2014 Вторник 5,931 4,470 149,290 33.40 458
13.Окт.2014 Понеделник 4,080 3,558 90,149 25.34 397
12.Окт.2014 Неделя 1,425 1,279 40,668 31.80 87
11.Окт.2014 Събота 1,161 1,015 35,503 34.98 72
10.Окт.2014 Петък 4,152 3,034 89,463 29.49 269
09.Окт.2014 Четвъртък 4,363 3,217 97,791 30.40 327
08.Окт.2014 Сряда 5,053 3,708 114,043 30.76 335
07.Окт.2014 Вторник 5,293 3,841 115,913 30.18 401
06.Окт.2014 Понеделник 3,043 2,423 80,409 33.19 233
05.Окт.2014 Неделя 1,085 924 27,433 29.69 62